De krachtige brandbeveiliging van ISOGLAS

Wat is WBDBO?

WBDBO is een afkorting van “weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag”. De WBDBO-waarde van een pand geeft de minimale tijd aan waarbinnen de constructie bij brand in de omgeving geen vlam mag vatten. Deze minimale tijd is in de Nederlandse regelgeving verbonden aan bouwtechnische voorschriften die voortvloeien uit het Bouwbesluit en de bestemming van het pand. Om deze reden spreekt men bij het realiseren van brandpreventie ook wel van de WBDBO-eis waaraan een pand (of een deel daarvan) moet voldoen.

In de praktijk blijkt het lastig om goed onderscheid te maken tussen de brandwerendheid en de WBDBO van een pand – de termen zijn verschillend, maar worden vaak met elkaar verward. Het team van ISOGLAS heeft het verschil daarom voor u beschreven, en legt u hoe u aan de eis kunt voldoen.

Hoe verhoudt brandwerendheid zich tot WBDBO?

Ieder bouwwerk in Nederland moet aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen. Binnen deze eisen valt ook de brandveiligheid van een pand – deze is vastgelegd doormiddel van de zogeheten WBDBO-eis. De functie en locatie van een pand hebben gevolgen voor de WBDBO. Voor kantoren of ziekenhuizen gelden bijvoorbeeld strengere eisen dan voor woonhuizen.

De meest eenvoudige manier om onderscheid te maken tussen brandwerendheid en WBDBO is door de WBDBO-eis te zien als een doel dat betrekking heeft op het gehele pand. Zo kan de wet voorschrijven dat de gevel bij brand 30 minuten stand moet houden voordat het vuur overslaat. De brandwerendheid van de constructie is het middel waarmee dit doel bereikt kan worden – een vrijstaand pand omringd door water zal in veel gevallen ook zonder brandwerende maatregelen aan de WBDBO-eis voldoen. Staat het pand echter dichtbij andere panden, dan biedt de omgeving onvoldoende bescherming en is aanvullende brandwering noodzakelijk.

Brandwerende voorzetramen en WBDBO

Bij brandpreventie is het noodzakelijk om de gehele situatie in ogenschouw te nemen. De brandwerendheid van een constructie is namelijk afhankelijk van het zwakste punt – een dikke stenen gevel biedt immers weinig bescherming wanneer deze ramen van enkel glas bevat. Dergelijk glas kan al binnen één minuut knappen. Vervolgens heeft het vuur vrij spel.

Met de brandwerende voorzetramen van ISOGLAS kunnen deze zwakke punten zonder ingrijpende veranderingen in het aangezicht van het pand worden opgelost. De voorzetramen trekken de brandwerendheid van de gevel door, en stellen u in staat om eenvoudig en zonder hoge kosten aan de WBDBO-eis te voldoen.

Ja, ik wil voorzetramen van ISOGLAS

Stel hier uw vraag
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.